Sirli Männiksaar

Sirli Männiksaar

Sirli Männiksaar on Ericsson Eesti tegevjuht.

PARE konverentsi ettekandes räägib Sirli Männiksaar teemal “Tehnoloogia juhtimine = inimeste juhtimine”.

Sirli annab ettekandes põnevaid sissevaateid oma mitmekülgsesse ja rahvusvahelisse juhtimiskogemusse. Ta tõstab esile nii väljakutseid, saavutusi, õppetunde kui ka mõtteid juhtimisest tehnoloogiasektoris. Lisaks annab Sirli soovitusi, kuidas julgustada insenere ja tehnilisi eksperte juhirolli valima.


Sirli on kirglik tehnoloogia ja inimeste arengu juht. Teda inspireerib innovatsioon – targad lahendused ning unikaalsed talendid, kes neid tuleviku tehnoloogiaid ellu aitavad tuua. Sirli on ise õppinud tootearendust ning kvaliteedijuhtimist. Ericssonis algas tema karjäär 2004. aastal ning selle jooksul on ta töötanud nii tarneahela, strateegia kui ka juhtimiskvaliteediga. Samuti tegeles ta aastaid Ericssoni globaalses organisatsioonis digitaliseerimisega sh lõi oma tiimiga masinõppe mudeleid.  Alates 2022 oktoobrist on ta juhtinud Ericsson Ericsson Eesti uute toodete testimise ja arenduse keskust, Tallinna tehast. Tallinna tootmisüksusel on Ericssoni strateegias võtmeroll järgmise põlvkonna tehnoloogia arendamisel, siin valmivad kogu maailma jaoks uusimad 5G tooted. 2023. aasta algusest on Sirli Männiksaar ka ettevõtte tegevjuht ning juhatuse esimees.


⭐️Miks me kutsusime PARE konverentsile esinema Sirli Männiksaare? ⭐️

Vastuse annab Telia Eesti personalidirektor ja PARE juhastuse esinaine Ingrid Viinapuu.

“Mul on siiralt hea meel, et PARE konverentsil on esinemas Ericsson Eesti tegevjuht Sirli Männiksaar. Sirli on tuntud oma pühendumuse ja kirglikkuse poolest, mis teeb temast inspireeriva inimese ja juhi. Lisaks puudutab Sirli esinemine ka ühte minu arvates väga olulist teemat Eesti ühiskonnas – naised tippjuhtimises. Sustinere 2018. aasta andmetel oli Eesti 100 mõjukama ettevõtte juhatuste liikmetest naisi vaid umbes 16%, mistõttu vajame jätkuvat pingutamist, et tippjuhtimises oleks Eestis naised ja mehed võrdsemalt esindatud.

Seega on Sirli esinemine oluline üsna mitmest aspektist. Esiteks aitab see murda soostereotüüpe ja näidata, et naised ja mehed on sama võimekad juhid. Teiseks annab see teistele naistele eeskuju ja julgustab neid teostama oma unistusi ning pürgima juhtivatele kohtadele. Lisaks aitab see meil mõista ja hinnata naiste panust meie ühiskonda.

Sirli Männiksaare esinemine PARE konverentsil on seega suurepärane võimalus kuulda otse temalt, millised on tema kogemused ja õppetunnid juhtimises. See on võimalus, mida ei tohiks maha magada!”