Kas mõtteviis „Mul ei ole suva“ loob parema homse?

Kas mõtteviis „Mul ei ole suva“ loob parema homse?

15.12.2022

Kristel Leif, Solaride’i päikeseauto projekti juht, on enda kohta öelnud, et üle kõige sütitab teda võimalus luua midagi uut. Võimalus teha midagi, mida pole varem tehtud. Võimalus teha asju tavapärasest teisiti.

Just Solaride’i mitmekülgse tiimi juhtimine, uute protsesside käivitamine, inseneeria valdkonna edendamine annab talle energiat ja inspiratsiooni edasiliikumiseks.

Solaride on millegi nullist tegemine kõikide kahtluste kiuste 

Solaride sündis 2020. aastal kahe Tartu ülikooli tudengi initsiatiivist ehitada valmis Baltikumi esimene päikeseauto. Nüüdseks on sellest välja kasvanud interdistsiplinaarne haridus- ja koostööprojekt, mille põhifookuses on arendada tulevikutalente ning populariseerida tehnoloogiaharidust.

„Siin tegutsemine on mulle kindlasti õpetanud seda, kui oluline on mitte takerduda vanadesse kogemustesse. Kui oluline on katsetamine, valmisolek teha midagi teisiti,” tõdeb Kristel. Kui minna ajas tagasi, siis Solaride sai alguse ühest ägedast ideest ja rühmast entusiastidest. Koroonakriisi keskmes kogeti mitmeid tagasilööke: raha ei antud, päikeseauto ehitamises mingit suurt mõtet ei nähtud. Kogu aeg oli mingi „aga” või „ei saa”.

„Minus on teatud sportlik viha. Tahan omamoodi tõestada, et tegelikult saab küll. Ja me oleme väga hästi saanud,” tunnistab Kristel.

Koos oma väikese tiimiga, partnerite ja ideesse uskujatega hakati tegemagi teistmoodi. Kõigepealt loodi bränd ja oma ideest hakati aktiivselt rääkima. Sõnum oli aga endiselt  stiilis „me hakkame nüüd tegema”. See tõi ka palju kriitikat: „Mis mõttes? Endal pole veel midagi. Räägime siis, kui teil on midagi ette näidata.” Ent eristuvate tegevuste tegemine ja õigete inimeste kaasamine on aidanud ehitada üles ettevõtmise vundamenti.

Juhtmõte „Mul ei ole suva” ilmus ühist identiteeti peegeldava sõnumina pusadele. Ühtlasi hakati murdma teatud müüte: näiteks inseneerias ja teaduses on siiski veel levinud mõte, et lahendusest räägitakse siis, kui see on valmis või et insener on tõsine.

„Meid kannustab aga see, et me tuleme välja ja räägime. Meid iseloomustab mõtteviis, et ükskõik, kui hull on olukord, me leiame lahendused.”

Kristel tunneb siiani, et teda ennast on paelunud ettevõtmisse panustama ümbritsevad inimesed, toetajad, mentorid. Nemad annava ka uue loomiseks inspiratsiooni.

„Oluline on silmad-kõrvad lahti ringi käia. Leida inimesed, kellel on loovust teistsuguste lahenduste leidmiseks. Pannes kaks asja kokku, saad kolmanda lahenduse. Sul on vaja ka mitmekesist tiimi. Neid, kes oskavad märgata võimalusi, visionääre, kahtlejaid, ratsionaalseid hindajaid, skeptikuid, suletud uksest läbi minejaid.”

Juhiks kasvamise aeg 

Kristel tõdeb, et Solaride sobib tema iseloomu ja varasema töökogemusega. „Olen asjaajaja, möllaja ja käivitaja. Ühelt teemalt teisele hüppamine mulle sobib. Solaride pakub võimalust teha väga palju erinevaid asju. Ka seda, mis ei ole veel välja kujunenud: partneritega suhelda, nähtavuse loomisele kaasa aidata, ise protsesse ellu kutsuda ja ellu viia. See käivitab mind.”

Tõsi, võimalus tegutseda ja end teostada on tulnud ka teatud hinnaga. „Mis seal salata, ereda leegiga on lihtne läbi põleda. Solaride on olnud kohati ka liiga oluline. Tunnen, et mul on lisaks oma bioloogilisele lapsele, veel üks laps. Selle kõrval olen ka ennast kaotanud ja lõhkunud,” tunnistab Kristel.

Teatud tasakaal hakkab nüüd kujunema. Seda on kindlasti toetanud tööprotsesside kriitiline hindamine ja uue juhtimismudeli juurutamine. Juhatusse kuulub kuus valdkondlikku juhti, kes kõik seisavad oma valdkonna eest. „Tunnen, et koos on tugev, mitmekesine, üksteist täiendav meeskond. Tunnen, et olen ise juhina palju kasvanud. Just selles mõttes, kuidas vastutust ära anda ja mitte noortest üle sõita, lasta neil teha vigu ja nendest õppida.” Üks ühele vestlused oma meeskonnas, regulaarsed juhatuse koosolekud, otsustusprotsessidesse kaasamine ja läbipaistvus on osa tänasest juhtimiskultuurist.

„Mul ei ole suva” kui inimesi ühendav juhtmõte 

Solaride kui interdistsiplinaarne haridus- ja koostööprojekt koondab üle 300 inimese. Neid ühendavaks lüliks olev mõtteviis „Mul ei ole suva” peegeldab uue ajastu tegijate hoiakuid ja ellusuhtumist. „Me loome arengukeskkonna inimestele, kes mõtlevad sammuke kaugemale ja on ise valmis tegema sammukese rohkem. Kes on pisut enam ettevõtlikumad ja julgevad rohkem ühiskonnas vastutust võtta. Me ei õpeta inimesi kitsas valdkonnas, nagu on praegusele haridusruumile iseloomulik, vaid läheneme interdistsiplinaarselt.”

Solaride’i panustav noor läheb laia maailma iseseisva mõtlejana, julgusega võtta initsiatiivi, võimega näha tervikpilti, oskusega teha koostööd, suhelda, lahendada probleeme ja eri olukordades hakkama saama. „Kui ma vaatan noori enda ümber ja millisel tasemel suudetakse mõelda, tervikpilti näha, siis ma olen lootusrikas. Mida nemad kõik teevad 10 aasta pärast, kuidas panustavad, maailma muudavad …”

Kristel usub Solaride’i kui õppeplatvormi potentsiaali. Ta usub südamest, et noored suudavad koostöös tööadnjate, haridusasutuste ning riigiga päriselt suuri asju koos teha ja tõsta inseneeria valdkonna olulisust ühiskonnas.

Ühtlasi soovib ta pöörata rohkem tähelepanu vaimsele tervisele nii isiklikus elus kui ka meeskonnas. „Me peame valehäbita raskustest ja kriisidest rääkima.” Kristel tõdeb, et vahel on vaja lihtsalt juhe seinast välja tõmmata. „Seda vajab ka inimene, keda käivitab millegi uue loomine ja maailma paremaks nügimine.”

Uue loomisest, katsetamisest ja teistmoodi tegutsemisest räägib Kristel Leif 6. aprillil PARE 30. aastapäeva konverentsil „PAREm homne”.

Piret Jeedas, andragoog, konverentsi vabatahtlik